Selectează o Pagină

Personalul din aparatul de specialitate al primarului

Personalul din aparatul de specialitate al primarului

 

SECRETEAR GENERAL AL COMUNEI  – RAICU MARIN

COMPARTIMENT BUGET – FINANŢERAICU ADRIAN VICENŢIU

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR, CADASTRU – DUMITRESCU VICTOR – LIVIU

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂDUMITRESCU GABRIELA

COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITEUŢAN GHEORGHE

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVEBADEA IONEL AUGUSTIN

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

  1. EPURE LĂZĂRESCU RUXANDRA
  2. URMULIŢĂ FLORIN
  3. IATAN VERGEA
  4. CIOMAG VIOREL
  5. BÎRLEANU DUMITRU

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂRAICU MARIUS GABRIEL

BIBLIOTECA COMUNALĂ VLAD STELUŢA IULIANA

Sari la conținut